LAJME DHE NGJARJE

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E KOMISIONERËVE TË INFORMACIONIT (ICIC)

07.06.2024
Konferenca Ndërkombëtare e Komisionerëve të Informacionit (ICIC) është një forum global vjetor që lidh komisionerët e informacionit, ombudsmenët dhe organet e tjera përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për qasje të lirë në informacione me karakte publik nga e gjithë bota, si një shtyllë themelore për menaxhime sociale, ekonomike dhe qeverisje demokratike. Misioni i...
more...

INFORMACION SIPAS PROCESVERBALIT TË MBLEDHJES SË 121 (24 JANAR TË VITIT 2023) TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

04.06.2024
  Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informatat me karakter publik, duke vepruar në bazë të ekstraktit nga propozim-procesverbali i seancës së njëqind e njëzet e një të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur më 24 janar 2023, ka përgatitur informacion të cilin ia dorëzoi Zyrës së...
more...

Video edukative për thjeshtimin e qasjes në informacione me karakter publik për personat me aftësi të kufizuara

30.05.2024
  Në kuadër të projektit “Inkluziviteti në qasjen në informacione me karakter publik për personat me aftësi të kufizuara”, Agjencia jonë së bashku me Inkluziva dhe mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur ﹘ Maqedoni, krijuan diçka vërtet të veçantë: një video edukative që synon të thjeshtojë procesin e qasjes në informacione me karakter publik, e...
more...

TRAJNIM DYDITOR ME TEMË “RRITJA E TRANSPARENCËS EKOLOGJIKE PËR AVANCIMIN E DREJTËSISË EKOLOGJIKE”

22.05.2024
Në bashkëpunim me UNDP-në dhe Qendra Arhurs Shkup, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik mbajti trajnim dyditor me temë “Rritja e transparencës ekologjike për avancimin e drejtësisë ekologjike” më 20 dhe 21 maj 2024. , në Hotelin “Montana Palace”, Krushevë. Trajnimi u realizua në kuadër të...
more...

Accessibility Toolbar