LAJME DHE NGJARJE

RAPORT MBI SHQYRTIMIN E DOKUMENTEVE DHE INFORMATAVE TË PUBLIKUARA QË KOMUNAT DHE QENDRAT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE PLANIFIKUESE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE SI POSEDUES TË INFORMACIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I PUBLIKOJNË NË UEB FAQET E TYRE

23.05.2023
  Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj, ka bërë monitorim të 89 poseduesve, gjegjësisht në ueb-faqet e komunave, Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Qendrave për Zhvillimin e Rajoneve Planifikuese, dhe të publikuar në Listën e poseduesve të informacioneve...
more...

PUNËTORI DYDITORE PËR TRAJTIMIN E LËNDËVE PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE NË BERLIN

17.05.2023
Me ftesë të Komisionerit Federal të Berlinit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Lirinë e Informimit, më 16 dhe 17 maj, drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, ishte folëse në Punëtorinë dyditore për trajtimin e lëndëve për qasje të lirë në informacione...
more...

PREZENTOHET E DREJTA E QASJES NË INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK PËR STUDENTËT NGA UNIVERSITETI I TETOVËS

10.05.2023
  Sot në ambientet e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje në Informata me Karakter  Publike u mbajt prezantim për të drejtën për qasje të lirë në informata me karakter publike për studentët e Universitetit të Tetovës – Fakulteti për Administrim Biznesi, drejtimi Administrim Publik. Studentët u njohën me Ligjin për qasje të...
more...

BOJÇEVA: QYTETARËT MUND TË DORËZOJNË KËRKESË GOJARISHT DERI TEK INSTITUCIONET QË TË MARRIN INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

09.05.2023
“Njohja institucionale e Agjencisë për Mbrojtjen e Të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter publik është mbrojtëse e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik”. Përcaktimi themelor sipas të cilit Agjencia sillet në marrëdhëniet me qytetarët dhe mediat është zbatimi, promovimi dhe mbrojtja e vazhdueshme e të drejtës...
more...

Accessibility Toolbar