LAJME DHE NGJARJE

TRAJNIM NJËDITOR “ME TRANSPARENCË KUNDËR KORRUPSIONIT”

27.01.2024
Me datë 27.01.2024, në Hotel “Millennium” – Manastir u mbajt trajnim njëditor me temë “Me transparencë kundër korrupsionit”, organizuar nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Dokumentim “Forum”, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. . Në trajnim mbajtën fjalën hyrëse zbatuesit e nismës “Aktivizmi Rinor kundër korrupsionit – përfshirja dhe pjesëmarrja”, si dhe koordinatori i projektit. Pas...
more...

PUNËTORI PËR QASJE NË INFORMACIONE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR TË PUNËSUARIT NË KOMUNËN E DOJRANIT

25.12.2023
Ekipi i Inkluztiva, së bashku me drejtoreshën tonë Pllamenka Bojçeva dhe kolegun Isamed Selmani, mbajtën punëtori për të punësuarit në komunën e Dojranit. Gjatë punëtorisël, pjesëmarrësit u  njoftuan me rëndësinë dhe përdorimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, rëndësinë e transparencls dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve, si dhe përkrahjen adekuate...
more...

KONKLUZË E QEVERISË NGA MBLEDHJA E 204

22.12.2023
  Në mbledhjen e dyqind e katër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e mbajtur më 06.12.2023, u shqyrtua nevoja për qasje dhe bashkëpunim proaktiv me qytetarët dhe sektorin civil nga ana e organeve të administratës shtetërore me qëllim që të avancohet transparenca aktive dhe qasja në informacione me karakter publik. Gjatë kësaj...
more...

RAPORT NGA MONITORIMI I UEB FAQEVE TË QEVERISË SË RMV, MINISTRIVE DHE ORGANEVE NË PËRBËRJE PËR VITIN 2023

20.12.2023
  Agjencia, në përputhje me kompetencat e saj, por edhe si vlerë e shtuar e qasjes së lirë në informacione me karakter publik në lidhje me publikimin proaktiv të informacioneve në përputhje me nenin 10 të Ligjit për QLIKP, ka bërë monitorimin e 51 poseduesve, gjegjësisht  në ueb-faqet e poseduesve të Qeverisë së RMV-së, ministrive...
more...

Accessibility Toolbar