LAJME DHE NGJARJE

ME TRANSPARENCË MË TË MADHE DERI TEK QYTETARË TË INFORMUAR

19.05.2022
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, mbajti fjalim në panel sesionin përkushtuar “Etika dhe anonimizimi i të dhënave” në konferencën ndërkombëtare Open Data Conference në Shkup, që u mbajt pre 18 deri më 20 maj të vitit 2022. Kjo konferencë është fokusuar...
more...

U nënshkrua memorandum për rritjen e transparencës në gjykata

18.05.2022
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, dhe Kryetarja e Këshillit gjyqësor, Pavlina Cërvenkovska nënshkruan memorandum për bashkëpunim për rritjen e transparencës aktive në gjykata në drejtim të zbatimit të vazhdueshëm të dispozitave nga Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter...
more...

“QYTETARËT KANË TË DREJTË TË DINË” – U REALIZUAN ME SUKSES PESË SESIONE EDUKATIVE PËR SHFRYTËZIMIN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

21.04.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informat me Karakter Publik dhe Asociacioni për Nismë Demokratike, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, realizuan me sukses 5 sesione edukative informative për të rinjtë, gazetarët, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve për të shfrytëzuar të drejtën për qasje...
more...

U prezantuan përvojat e Ombudsmanit evropian për zbatimin e qasjes së lirë në informacione me karakter publik

05.04.2022
Në kuadër të projektit IPA2, financuar nga BE-ja, në aktivitetin e ngritjes së kapaciteteve të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, u mbajt një punëtori dyditore on line me përfaqësues të Ombudsmanit Evropian, z. O. Reagan Fergal Anthony, Znj. Honor Mahoni, Znj. Teresa Manxhukova dhe Z....
more...