LAJME DHE NGJARJE

U MBAJT MBLEDHJA “INICIATIVA 2020”

06.10.2021
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, pre 3 deri më 5 tetor në Bled, Republika e Sllovenisë, morri pjesë në mbledhjen e dytë të trupave të pavarur për qasje të lirë në informacione, nga Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi,...
more...

U SHËNUA 28 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE PËR QASJE UNIVERSALE NË INFORMACIONE

28.09.2021
Sot, në një ngjarje hibride, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik shënoi 28 Shtatorin – Ditën Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione. Në prani të mysafirëve të përzgjedhur përfshirë Freck Janmaat – Shef i Departamentit në Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe Z. Ljupço Nikolovski – Zëvendëskryeministër...
more...

FJALIM I DREJTORESHËS BOJÇEVA ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE PËR QASJE NË INFORMACIONE

28.09.2021
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje në Informacione – 28 Shtator, publikojmë në mënyrë integrale fjalimin e Drejtoreshës së Agjencisë për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik, znj. Pllamenka Bojçeva: “Të nderuar mysafirë pjesëmarrës në ngjarjen e sotshme: Ju falemnderit që u bashkuat që së bashku ta...
more...

RAPORT PËR KONTROLLIMIN E KRYER PËR DOKUMENTET E SHPALLURA DHE INFORMACIONET TË CILAT KOMUNAT, BNJVL DHE QENDRAT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE TË PLANIFIKIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT SI POSEDUES TË INFORMACIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB FAQET E TYRE

11.08.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj, monitoroi 88 posedues, përkatësisht uebfaqet e komunave, Asociacionin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve të Planifikimit, dhe publikoi në Listën e mbajtësve të informacionit në faqen e internetit të...
more...