LAJME DHE NGJARJE

QYTETARËT NË MËNYRË AKTIVE E PËRDORIN PORTALIN PËR KËRKUESIT – https://slobodenpristap.mk/

16.01.2023
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik bën me dije se qytetarët/kërkuesit e informacioneve me karakter publik e kanë njohur Portalin për Kërkuesit si një mjet për një mënyrë të shpejtë për të marrë informacionin e kërkuar që posedojnë poseduesit e informacionit. Të dhënat nga zbatimi njëvjeçar...
more...

NËNËSHKRUHET MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATA TË “GAZETARËVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT”

26.12.2022
Sot Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata të Karakterit Publik dhe Shoqata “ Gazetar për te drejtat e njeriut” -, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Memorandumi i bashkëpunimit parashikon bashkëpunimin e përbashkët të Agjencisë dhe Shoqatës GPNj, si dhe të institucioneve të tjera shtetërore, në lidhje me qasjen të lirë...
more...

RAPORT MBI VERIFIKIMIN E DOKUMENTEVE DHE INFORMATAVE TË PUBLIKUARA QË BARTËSIT E INSTITUCIONEVE SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE JANË TË DETYRUAR T’I PUBLIKOJNË NË WEB-FAQET E TYRE

19.12.2022
Sipas Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 2018-2023, në objektivin e veçantë Masa 3.4.1.6. Duke forcuar mekanizmat për disponueshmërinë e informacionit me karakter publike, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata  me Karakter  Publike ka kryer monitorimin e faqeve të internetit të poseduesve të...
more...

Agjencia e Mbrojtjes të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik mori pjesë në shqyrtimin dypalësh për Reformën e administratës publike, kapitulli 32 – Kontrolli financiar dhe funksionimi i institucioneve demokratike, vlerat themelore.

07.12.2022
Përfaqësues të Agjencisë së mbrojtjes të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik morën pjesë në shqyrtimin dypalësh për Reformën e administratës publike, Kapitulli 32 – Kontrolli financiar dhe funksionimi i institucioneve demokratike, Klasteri i Vlerave themelore. Sekretarja e përgjithshme e Agjencisë, Tanja Kovaçev, mori pjesë në shqyrtimin dypalësh me Komisionin...
more...

Accessibility Toolbar