Kontakte


Adresa: Blvd. “Goce Dellçev” nr.18 – Shkup (ndërtesa e RTVM – kati 14)

Telefon: +389 2 3118 038; +389 2 3127 453
Faks: +389 2 3114 695

ORARI I PUNËS SË ARKIVIT: 09.00-14.00

Faqja e internetit: www.aspi.mk
Email: aspi@aspi.mk

Ankesat në Agjenci mund të dorëzohen në:
zalbi@aspi.mk

Raportet vjetore në Agjenci mund të dorëzohen në:
godisniizvestai@aspi.mk

E-mail për regjistrimin e pjesëmarrjes në trajnime për zyrtarët për ndërmjetësimin e informimit publik:
obuki@aspi.mk

Personat për ndërmjetësimin e informacionit dhe asistencës ligjore
për poseduesit dhe kërkuesit e informacioneve publike në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione Publike janë:

Petar Gaidov
tel. 3118-038; 3127-453 dhe 070 305 786
e-mail: petar.gajdov@aspi.mk

Personi kontaktues në lidhje me Raportin Vjetor:
Oliver Serafimovski
tel. 3118 038; 071 229-214
e-mail: godisniizvestai@aspi.mk

Personi për komunikim me qytetarët që kanë çdo lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar:
Alexandra Atanasovska-Gjorgjijeska
tel. 3118-038; 070 270-216
e-mail: agatanasovska@aspi.mk

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale:
Inji Hoxha
tel. 3118-038; 071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Zyrtar për të rinjtë, person përgjegjës për funksionimin e Zyrës Rinore për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë:

Elena Arseva
tel. 3118-038 dhe 070 364 995
e-mail: elena.arseva@aspi.mk

Accessibility Toolbar