Kontakte

Adresa:
bul. Goce Dellçev nr.18 – Shkup (ndërtesa e RTVM – kati 14)


Tel/ Faks
+389 2 3118 038
+389 2 3114 695

Ueb faqja:
www.aspi.mk

Posta elektronike:
aspi@aspi.mk

Persona për ndërmjetësim me informacione dhe ndihmë juridike për posedues dhe kërkues të informacioneve  me karakter publik në KMDQLIKP janë:

Cveta Trajkovska
e-mail: cveta@aspi.mk

Jordanka Stojkova
e-mail: dana@aspi.mk

Cvetan Stanoeski
e-mail: cvetanstanoeski@aspi.mk

Personi për komunikim me qytetarë, të cilët kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesës:

Aleksandra Atanasovska – Gjorgjijeska
tel: (02) 3118-038 dhe 070 270-216


Tel/Faks
+389 2 3115 659
+389 2 3118 038