Trajnime

ANALIZA E TRAJNIMEVE TË KRAHUR PËR PERSONA ZYRTARE NË 2020

2020

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat Publike ka përgatitur një Analizë të trajnimeve të mbajtura për zyrtarë në periudhën shtator-dhjetor 2020. Ai përgatitet në bazë të ftesave të dorëzuara zyrtarëve dhe përgjigjes së tyre ndaj ftesave zyrtare për trajnim. Për më tepër, në lidhjen e dhënë, mund të njiheni me Analizën:

Accessibility Toolbar