ВЕСТИ И НАСТАНИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ОПШТИНИТЕ, ЗЕЛС И ЦЕНТРИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КАКО ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ

11.08.2021
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности, изврши мониторинг на 88 иматели, односно на веб страниците на општините, Заедницата на единиците на локална самоуправа и Центрите за развој на плански региони, а објавени на Листата на иматели на информации на веб страната на Агенцијата. Мониторингот беше...
more...

„САКАМ ДА ЗНАМ“ – ЗАТОА ШТО ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ЗНААТ КАКО СЕ ТРОШАТ ЈАВНИТЕ ПАРИ

14.07.2021
Директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, Пламенка Бојчева, даде интервју за порталот „Обсервер“, кое го пренесуваме во целост. Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер е една од институциите вклучени во проектот „Избери ја вистинската насока: Интегритет“ кој има за...
more...

ОФИЦИЈАЛЕН ПОЧЕТОК НА КАМПАЊАТА „ИЗБЕРИ ЈА ВИСТИНСКАТА НАСОКА: ИНТЕГРИТЕТ“

13.07.2021
Денеска на прес конференција беше претставена кампањата „Избери ја вистинската насока: Интегритет“, која има за цел промовирање на интегритетот како клучен темел на општеството и демократијата и една од основните вредности на ЕУ. Кампањата за интегритет е дел од проектот „Промовирање на транспарентноста и одговорноста на јавната администрација во Република Северна Македонија“, кој е финансиран...
more...

ПОКАНА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НАЈАВА НА КАМПАЊА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА СВЕСТА “ИЗБЕРИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПРАВЕЦ – ИЗБЕРИ ИНТЕГРИТЕТ”

13.07.2021
Денес, 13 јули 2021 година со почеток во 11.00 часот, ќе се одржи онлајн конференција на која ќе биде означен почетокот на кампањата за интегритет на која ќе бидат презентирани целите за подигнување на јавната свест за спречување на корупцијата, како и правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на укажувачите. ...
more...