ВЕСТИ И НАСТАНИ

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР УЧЕСТВУВАШЕ НА БИЛАТЕРАЛНИОТ СКРИНИНГ ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОГЛАВЈЕТО 32-ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКИ ИНСТИТУЦИИ, КЛАСТЕР ФУНДАМЕНТАЛНИ ВРЕДНОСТИ

07.12.2022
Претставници на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, учествуваа на билатералниот скрининг за Реформа на јавната администрација, поглавјето 32 – Финансиска контрола и Функционирање на демократски институции, Кластер Фундаментални вредности. Генералниот секретар на Агенцијата, Тања Ковачев, учествуваше на билатералниот скрининг со Европската Kомисија за Реформа на јавната администрација...
more...

РАБОТНА СРЕДБА НА АГЕНЦИЈАТА И SIGMA/OECD

16.11.2022
Во просториите на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациитe од јавен карактер се одржа работна средба на Агенцијата со претставници на SIGMA/OECD и невладиниот сектор. Мисијата на SIGMA/OECD е да се запознае со функционирањето на управните судови во земјите од Западен Балкан и за тоа какво влијание имаат нивните одлуки врз...
more...

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИПА 2 ПРОЕКТОТ: „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“

07.11.2022
Завршната конференција на ИПА 2 проектот: „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА“, финансиран од страна на Европската Унија, а имплементиран од страна на конзорциум предводен од PwC, заедно со Фондацијата Програма за пристап до информации, се одржа во организација на PricewaterhouseCoopers. Проектот беше спроведен во периодот од ноември 2019 до ноември 2022 година....
more...

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ПРИМЕНА ЗА ПОЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОМЕСАРИ ЗА ИНФОРМАЦИИ (ICIC)

27.10.2022
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер е примена за полноправен член на Mеѓународната конференција на комесари за информации (ICIC). Претседавачот и Секретаријатот на ICIC, со кој претседава Националниот институт за транспарентност, пристап до информации и заштита на лични податоци на Мексико (INAI), ја информираше Агенцијата за заклучокот на...
more...

Accessibility Toolbar