ВЕСТИ И НАСТАНИ

ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КАЈ ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

16.06.2021
Во организација на Меѓународниот Републикански институт, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одржа дводневна обука на тема: „Зголемување на транспарентноста и отчетноста на приходите и расходите кај политичките партии-примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“ за службените лица кај политичките партии. Воведни обраќања на...
more...

СПРОВЕДЕНА ПОСТАПКА ЗА ПОРАМНУВАЊЕ ПРОТИВ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КОИ НЕ ПОДНЕСОА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

11.06.2021
Во изминатите две седмици, Агенцијата за заштита на правото  на слободен пристап до информациите од јавен карактер ја спроведе првата фаза од прекршочната постапка, поведена против службените лица за посредување со информации од јавен карактер кои не поднесоа Годишен извештај за имплементација на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во 2020 година....
more...

ОДРЖАНА TAIEX РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: „СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР“

23.04.2021
Во рамките на воспоставената соработка и со поддршка на инструментот TAIEX на Европската Комисија, Агенцијата  за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер беше домаќин на дводевна работилница на тема: „Слободен пристап до информации од јавен карактер“. Работилницата се одржа онлајн на платформата ZOOM и во нејзината работа партиципираа 40-тина службени...
more...

ДЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

14.04.2021
Во организација на Центарот за граѓански комуникации се одржа дебата за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дебатата се одржа на онлајн платформата Zoom на која учество земаа повеќе од 70 учесници. Свои излагања на дебатата имаа Пламенка Бојчева, директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до...
more...