Drejtor

Pllamenka Bojçeva

Datëlindja: 21.10.1969
Vendi: Shkup
Arsimi:
Fakulteti juridik – drejtimi për jurispodencë 1991/1992
TitulliJurist i diplomuar
me provimin e dhënë për jurispodencë
 2011

15.03.1993-15.03.1995


01.04.1998 – 28.12.2014

 29.12.2014-18.07.2015

01.03.2016 – 19.02.2018

20.02.2018-31.01.2019

25.12.2019

Gjykata ekonomike e qarkut, Shkup (praksë vullnetare) SHA “Posta e Maqedonisë” – Shkup.

Bashkëpunëtor për përfaqësim dhe marrëveshje dhe Shef i Shërbimit për kuadro dhe arsim.

Videolotaria shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Kasinons Austria Shkup

Komisioni shtetëror për zgjedhje – Shkup. Udhëheqës i Njësisë për Listën zgjedhore

Komuna Aerodrom. Udhëheqës i Sektorit për punë të Kryetarit të komunës dhe Sekretar i Komunës.

Drejtor në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik

Accessibility Toolbar