KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E KOMISIONERËVE TË INFORMACIONIT (ICIC)

07.06.2024

Konferenca Ndërkombëtare e Komisionerëve të Informacionit (ICIC) është një forum global vjetor që lidh komisionerët e informacionit, ombudsmenët dhe organet e tjera përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për qasje të lirë në informacione me karakte publik nga e gjithë bota, si një shtyllë themelore për menaxhime sociale, ekonomike dhe qeverisje demokratike.

Misioni i KNKI-ICIC në vetë ngjarjen është të ndajë njohuritë dhe praktikat më të mira, të krijojë kapacitete, të ndihmojë në identifikimin e asaj që nevojitet për përparimin global dhe të veprojë si një zë kolektiv në forumet ndërkombëtare për të përmirësuar të drejtën e njerëzve për qasje të lirë nl informacione me karakter publik.

Konferenca e XV Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informacionit ICIC 2024 u organizua nga Zyra e Komisionerit për Informacionin dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Shqipërisë. Konferenca u mbajt në periudhën prej 3 deri më 5 qershor 2024 në Tiranë, Shqipëri dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut u përfaqësua nga Blerim Hyseni – Zëvendës Drejtor i Agjencisë, Makfirete Morina Sulejmani – Këshilltare për zbatimin e procedurave administrative dhe Aleksandra Stojanovska – këshilltare për bashkëpunim ndërkombëtar.

Tema e konferencës së këtij viti ishte: „Empowering Individuals through Access to Information: Ensuring Transparency and Inclusivity in an Interconnected World“. Programi vjetor i konferencës së ICIC përbëhej nga një sesion i mbyllur dhe një sesion publik. Në seancën e mbyllur morën pjesë anëtarët e akredituar të ICIC (ICIC), ndërsa në seancën publike, përveç anëtarëve të ICIC, morën pjesë përfaqësues të organizatave dhe partnerëve ndërkombëtarë, organizatave joqeveritare (OJQ), gazetarë dhe palë të tjera të interesuara dhe të interesuara.

Axhenda e konferencës përmbante panele të përbashkëta diskutime dhe ngjarje anësore, duke ofruar një forum gjithëpërfshirës për pjesëmarrësit për t’u angazhuar në aspekte dhe fusha të shumta, si dhe kompleksitetin e qasjes në informacion dhe transparencës. Agjencia me përfaqësuesit e saj ishte e pranishme dhe mjaft aktive në të gjitha grupet e punës. Fokusi kryesor i të gjitha diskutimeve ishte adresimi i temave të përbashkëta në lidhje me qasjen e lirë si dhe eksplorimi i zgjidhjeve të mundshme, duke marrë parasysh teknologjitë e reja dhe dixhitalizimin dhe efektin e tyre në zgjidhjet ligjore dhe të drejtën e njeriut për akses të lirë në informacionin publik.

Në seancë të mbyllur, Asambleja e KNKK-së zgjodhi Komitetin Ekzekutiv, të përbërë nga komisionerët e Shqipërisë, qytetit të Buenos Aires (Argjentinë), Bangladeshit, Bermudës, Gjermanisë, Filipineve, Afrikës së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyra e Komisionerit (INAI) nga Meksika është rizgjedhur Presidente e KI-së, me mbështetjen e Sekretariatit, për periudhën 2024-2027.

Aktiviteti i fundit ishte miratimi i një Deklarate të përbashkët për media (bashkëngjitur).

Deklaratë publike Edicioni XV ICIC

Accessibility Toolbar