Video edukative për thjeshtimin e qasjes në informacione me karakter publik për personat me aftësi të kufizuara

30.05.2024

 

Në kuadër të projektit “Inkluziviteti në qasjen në informacione me karakter publik për personat me aftësi të kufizuara”, Agjencia jonë së bashku me Inkluziva dhe mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur ﹘ Maqedoni, krijuan diçka vërtet të veçantë: një video edukative që synon të thjeshtojë procesin e qasjes në informacione me karakter publik, e përshtatur për personat me aftësi të kufizuara.

Në këtë video, aktivistët e rinj të përkushtuar të Inkluziva do t’ju çojnë hap pas hapi në procesin e kërkimit të informacioneve me karakter publik, duke u siguruar që të gjithë, pavarësisht nga aftësia e kufizuar, të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për të pasur qasje në informacionin kryesor.

Tani mund ta shikoni këtë burim për përforcimin e qytetarëve tanë, sepse dija është fuqi dhe aksesueshmëria është çelësi i një shoqërie të përparuar!

Accessibility Toolbar