TRAJNIM DYDITOR ME TEMË “RRITJA E TRANSPARENCËS EKOLOGJIKE PËR AVANCIMIN E DREJTËSISË EKOLOGJIKE”

22.05.2024

Në bashkëpunim me UNDP-në dhe Qendra Arhurs Shkup, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik mbajti trajnim dyditor me temë “Rritja e transparencës ekologjike për avancimin e drejtësisë ekologjike” më 20 dhe 21 maj 2024. , në Hotelin “Montana Palace”, Krushevë.

Trajnimi u realizua në kuadër të projektit “Përparimi i drejtësisë ekologjike në Maqedoninë e Veriut”, i cili financohet nga Programi Global i UNDP-së.

Në trajnim morën pjesë përfaqësues nga komunat e Krushevës, Velesit, Demir Hisarit, Prilepit, Tetovës, Manastirit dhe Strugës, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Ministrisë së Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Inspektorati Shtetëror për Mjedisin jetësor.

Me prezantimet e tyre në emër të Qendrës Arhurs Shkup morën pjesë Maja Markovska, Drejtoreshë Ekzekutive dhe Aleksandra Karakashova Saçkarska, ndërsa Cvetan Stanoeski, udhëheqës i njësisë për procedurë administrative dhe Petar Gajdov, këshilltar shtetëror organizuan trajnimin nga Agjencia, ku theks i veçantë u vu në transparencë proaktive në qasjen e lirë në informacione me karakter publik. Pas prezantimeve u zhvillua një diskutim i frytshëm, gjatë të cilit u shkëmbyen përvoja dhe shembuj të praktikës pozitive me qëllim rritjen e transparencës mjedisore dhe promovimin e drejtësisë ekologjike si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror.

Accessibility Toolbar