RRUGA DREJT QASJES SË LIRË NË INFORMACIONE E SHTRUAR ME PADI, JO TRANSPARENCE DHE HESHTJE NGA ADMINISTRATA

28.04.2024

Artikulli investigativ i Agjencisë së Lajmeve META hedh dritë mbi sfidat me të cilat përballet Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, duke vënë në pah përpjekjet e Agjencisë në trajtimin e ankesave, heshtjen e administratës dhe luftën kundër mungesës të transparencës ndërmjet poseduesve të informacioeve me karakter publik.

Arkivi është plot me lëndë, ndërsa hapësirat e rinovuara kanë pamje nga i gjithë Shkupi, si për të treguar simbolikisht se kjo Agjenci për Qasje të Lirë po monitoron me vigjilencë llogaridhënien e të gjithë atyre që financohen nga paratë publike. Por, natyrisht, rruga nuk është e lehtë – problem mbetet heshtja e institucioneve, përkundër të gjitha përpjekjeve për ta zhdukur këtë fenomen – 60 për qind e ankesave janë për shkak të heshtjes së administratës, thotë gazetarja Meri Jordanovska.

“Sa rrogë merr një ministër, drejtor, zyrtar i caktuar? Sa para kanë shpenzuar deputetët për shpenzimet e udhëtimit? Sa vendime gjyqësore janë dhënë për dhunë në familje? Sa kushtuan dekorimet e Vitit të Ri për çdo qytet të vendit?” Këto janë vetëm disa nga pyetjet që qytetarët mund t’i përdorin dhe të marrin përgjigje, duke përdorur Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Çdo institucion që disponon para publike, sipas ligjit, është i detyruar t’u përgjigjet kërkesave të qytetarëve, organizatave joqeveritare, gazetarëve dhe të gjithë personave fizikë dhe juridikë brenda 20 ditëve. Qëllimi është i thjeshtë – që institucionet të jenë transparente dhe të përgjegjshme ndaj publikut.

“Qasja në informacion është një komponent kyç i qeverisë transparente dhe të përgjegjshme. Qëllimi i qasjes në informacione është t’u mundësojë qytetarëve të shohin se si funksionon qeveria, domethënë të jenë në gjendje të zbulojnë korrupsionin ose të zbulojnë të meta në krijimin e politikave. Në këtë kuptim, informacioni i krijuar dhe mbajtur nga autoritetet publike i përket publikut.”

Pavarësisht përpjekjeve për të promovuar dhe lehtësuar qasjen në të drejtat e informacionit, procedurat burokratike dhe jotransparenca e disa prej institucioneve publike si posedues të informacioneve me karakter publik ende paraqesin pengesa të konsiderueshme. Për më tepër, artikulli thekson nevojën për masa më të mëdha të llogaridhënies dhe transparencës për të garantuar funksionimin efektiv të Agjencisë dhe për të mbështetur të drejtën e qytetarëve për qasje në informacione me karakter publik.

I gjithë artikulli gjendet në linkun e mëposhtëm:

https://meta.mk/patot-do-slobodniot-pristap-do-informacii-poplochen-so-tuzhbi-netransparentnost-i-molk-na-administracijata/

Accessibility Toolbar