KONKLUZA TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR PREVENTIVË NGA PËRHAPJA E VIRUSIT KORONA

13.03.2020

Konkluza nga mbledhja e 26 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 25 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 24 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 23 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 22 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 21 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 20 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 19 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 18 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 17 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 16 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

Konkluza nga mbledhja e 16 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona:

http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/Komisija-zarazani-11.03.2020.pdf

Accessibility Toolbar