EDICIONI I 14 I KONFERENCES NDËRKOMBËTARE TË KOMISIONERËVE PËR INFORMACIONE

23.06.2023

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, e përfaqësuar nga Drejtoresha Pllamenka Bojçeva, merr pjesë aktive në edicionin e 14-të të Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informacioneve, e cila u mbajt nga 19 deri më 21 qershor 2023, në Manila, Filipine.

Krahas takimeve të shumta dhe shkëmbimit të përvojave dhe praktikave të mira me përfaqësues nga disa shtete të botës, drejtoresha Bojçeva mori pjesë edhe si paneliste në konferencë, ku edhe një herë afirmoi punën e Agjencisë në realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtjen e interesit publik.

Accessibility Toolbar