VIDEO EDUKATIVE DEDIKUAR PËR PERSONAT ZYRTARË TEK POSEDUESIT E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

11.10.2020

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik në bashkëpunim me Institutin Demokratik Kombëtar dhe VIDI VAKA, dhe me mbështetje financiare nga USAID, përgatiti një video edukative të destinuar për zyrtarët e mbajtësve të informacionit publik. Video edukative përfshin të gjithë procedurën ligjore për zbatimin e së drejtës së garantuar kushtetuese për informacionin publik. Videon edukative mund ta shikoni në linkun në vijim:

 

Accessibility Toolbar