U MBAJT PUNËTORI TAIEX ME TEMË: “QASJA E LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK”

23.04.2021

Si pjesë e bashkëpunimit të vendosur dhe me mbështetjen e instrumentit TAIEX të Komisionit Evropian, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik organizoi një punëtori dy-ditore me temë “Qasja e lirë në informacione me karakter publik”. Punëtoria u mbajt online në platformën ZOOM dhe rreth 40 persona zyrtarë nga poseduesit e informacioneve, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe media, si dhe punonjës të Agjencisë morën pjesë në punën e tij. Ekspertë nga Kroacia, Sllovenia dhe Bullgaria ndanë përvojat e tyre: Dr. Anamarija Musa, Profesor i Asociuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Zagrebit, Ange Novak, Këshilltar për Parandalimin, Komisioner për Informim i Republikës së Sllovenisë dhe Aleksandar Kashumov, ekspert kryesor për falas qasja në informacionin publik për një projekt të financuar nga IPA2 “Nxitja e Transparencës dhe Llogaridhënies në Administratën Publike” (ProTracco), Maqedonia e Veriut, Shefi i Ekipit Ligjor për Programin e Qasjes në Informacion. Drejtoresha e Agjencisë, Plamenka Bojçeva dhe Makfirete Morina Sulejmani folën për përvojat dhe praktikën maqedonase. Qëllimi i seminarit ishte që të sigurojë shkëmbimin e përvojave dhe praktikave në trajtimin e kërkesave të pranuara për qasje falas në informacionin publik, çfarë të menaxhohet në zbatim, dmth. Aplikimin e testit të dëmit dhe si të trajtohen siç duhet përjashtimet nga Ligji , si zgjidhje të mundshme për të kapërcyer problemet që dalin nga zbatimi i Ligjit.

Accessibility Toolbar