“Qytetarët kanë të drejtë në informacione me karakter publik”

03.12.2021

Qytetarët kanë të drejtë të dinë se si shpenzohen të hollat e tyre nëpërmjet buxheteve të institucioneve, si dhe të marrin të dhëna tjera nga posedues të ndryshëm të informacioneve. Ajgencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik reagon gjithmonë kur informacionet e kërkuara institucionet nuk i dorëzojnë”.

“Në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në vit arrijnë rreth 80 ankesa për shkak të mos dhënies së informacioneve me interes publik dhe heshtje të administratës. Arsyja për këtë është mungesa e vetëdijes tek strukturat udhëheqëse dhe shërbimet në të gjitha nivelet në administratë”, tha drejtoresha e Agjencisë, Pllamenka Bojçeva, në emisionin e mëngjesit “Utrinski brifing”.

Accessibility Toolbar