Prezantimi i Raportit vjetor të 5-të të BIRN (Balkan Investigative Reportin Network) për lirinë e informimit për vitin 2023

14.06.2024

“Më 12 qershor 2024, u prezantua në Tiranë, Shqipëri, Raporti vjetor i 5-të i BIRN (Balkan Investigative Reportin Network)  për Lirinë e Informimit për vitin 2023. Raporti analizon 715 kërkesa për informacion të paraqitura nga gazetarët e BIRN në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor në vitin 2023, përfshirë Republikën e Maqedonisë së Veriut, të ndjekura nga gjashtë intervista me përfaqësues të autoriteteve përkatëse në secilin vend dhe intervista me 12 gazetarë të BIRN nga ekspertë të jashtëm.

Vlen të përmendet fakti që BIRN Maqedoni ka përvojën më të mirë me qasjen në të dhëna duke përdorur të drejtën për qasje të lirë në informacione publike në vitin 2023. Gjegjësisht, nga gjithsej 63 kërkesa për qasje në informata publike të dorëzuara, 54 janë përgjigjur plotësisht, 4 janë vepruar pjesërisht, 2 kërkesa janë refuzuar dhe 3 kërkesa nuk janë vepruar fare nga institucionet – posedues të informacionit.

“Institucionet publike në Ballkanin Perëndimor janë bërë më pak të përgatitura për t’iu përgjigjur lirisë së informacionit, kërkesave për informacion, pyetjeve gazetareske apo për të dhënë intervista, përfundon një raport i ri i bazuar në punën e gazetarëve të BIRN gjatë vitit 2023, i publikuar. të mërkurën në Tiranë, Shqipëri.” “Praktika e të ashtuquajturës ‘heshtje administrative’ – dështimi për të vepruar ndaj kërkesave për akses në informacion – është bërë e përhapur,” thuhet në raport.

Raportin mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: https://balkaninsight.com/wp-content/uploads/2024/06/Freedom-of-Information-2023-Annual-Report.pdf

Accessibility Toolbar