FUSHATË PËR INTEGRITET

02.12.2021

Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, morri pjesë në ngjarjen në kuadër të Fushatës për integritet dhe aksion i përbashkët në luftën kundër korrupsionit, përforcim të integritetit të institucioneve, promovimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtje të treguesve, që është pjesë e projektit “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë së administratës publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, financuar nga Bashkimi evropian.

Accessibility Toolbar