FTESË – KONFERENCË PËR SHTYP PËR LAJMËRIMIN E FUSHATËS PËR PËRFORCIMIN E VETËDIJES “ZGJEDHE DREJTIMIN E DUHUR – ZGJEDH INTEGRITETIN”

13.07.2021

Sot, 13 qershor të vitit 2021 me fillim në ora 11:00, do të mbahet konferencë online ku do të shënohet fillimi i fushatës për integritet ku do të prezantohen qëllimet për ngritjen e vetëdijes publike për parandalimin e korrupsionit, si dhe e drejta për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtja e treguesve. fjalim do të mbajë drejtoresha e Agjencisë për mbrojten e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, z-nja Pllamenka Bojçeva. ngjarja mund të përcillet në linkun në vijim:

https://us02web.zoom.us/j/83738215271
Pass code: 000000

Accessibility Toolbar