FILLIM ZYRTAR I FUSHATËS “ZGJEDH DREJTIMIN E DUHUR: INTEGRITETI”

13.07.2021

Fushata “Zgjedh drejtimin e duhur: Integriteti” u prezantua në një konferencë shtypi sot, duke synuar promovimin e integritetit si një themel themelor i shoqërisë dhe demokracisë dhe një nga vlerat thelbësore të BE-së. Fushata e Integritetit është pjesë e projektit “Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies së Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian, dhe përfituesit e të cilit janë Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Komisioni  Shtetëror për parandalimin e korrupsionit.

Mesazhi kryesor i fushatës “Zgjidhni drejtimin e duhur: Integriteti” është se çdo qytetar mund të ndikojë në nivelin e integritetit përmes vendimeve të përditshme, personale dhe zgjedhjeve. Refuzimi i të gjithëve si individ për të marrë pjesë në praktika korruptive, zbulimi i korrupsionit dhe sjellje të tjera të paligjshme dhe joetike duke monitoruar punën e administratës publike janë ndër ato zgjedhje që duhet të inkurajohen të bëjnë nga qytetarët, dhe për atë qëllim mund të përdorë të drejtën e garantuar kushtetuese për informacionin publik.

“Njëra nga mënyrat për të monitoruar punën e administratës publike është ushtrimi i së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, kështu që qytetarët informohen për punën e administratës, dhe posaçërisht për shpenzimin e fondeve buxhetore, pra të parave publike. Me këtë projekt, në të cilin ne interpretojmë me parullën “Unë dua të di”, unë pres që të arrij dukshmëri të shtuar të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, për të inkurajuar qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të marrë informacione në lidhje me aktivitetet e institucioneve dhe kostot e punës së tyre, për t’i edukuar ata se si të ushtrojnë të drejtën dhe si të na kontaktojnë nëse poseduesit e informacioneve që ata kërkuan nuk e siguruan informacionin “, tha në konferencën e sotme për shtyp drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva.

Accessibility Toolbar