ANALIZË PËR TRAJNIMET E MBAJTURA PËR PERSONAT ZYRTARË NË VITIN 2020

13.01.2021

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik ka përgatitur një Analizë të trajnimeve të mbajtura për personat zyrtarë në periudhën Shtator-Dhjetor 2020. Është përgatitur në bazë të ftesave të paraqitura për personat zyrtarë dhe përgjigjes së tyre ndaj ftesave zyrtare të trajnimit. Për më tepër, në lidhjen e mëposhtme, mund të njiheni me Analizën: ANALIZË PËR TRAJNIMET E MBAJTURA PËR PERSONAT ZYRTARË NË VITIN 2020

Accessibility Toolbar