PRAVOMATIKA

03.12.2020
Sesion konsultimi online për anëtarët e Komisionit për Kundërvajtje të Agjencisë me ekspertë të jashtëm, me qëllim të forcimit të ekspertizës së Komisionit në kryerjen e procedurës kundërvajtëse.
PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar