Листа на иматели на информации/Политички партии/Европска Демократска Партија-ЕДП

Европска Демократска Партија-ЕДП

Адреса

  • Ул. Христијан Тодоровски Карпош бр. 86-б Бутел
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2666 656

Службени лица

  • Лиридон Усеини

    071 258 244
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar