Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/Центар за развој на Полошки плански регион

Центар за развој на Полошки плански регион

Адреса

  • Ул. Илинденска бр. 335
    УЈИЕ објект 602
    1200, Тетово

Телефонски броеви

  • 044 618 062

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar