Листа на иматели на информации/Општини и Центри за развој на плански региони/ Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

Адреса

  • Ул. Томаки Димитровски бр. 7
    7000, Битола

Телефонски броеви

  • 047 232 800
  • 047 203 818

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar