Листа на иматели на информации/Политички партии/Централна Демократска Унија-Скопје

Централна Демократска Унија-Скопје

Адреса

  • Ул. Мак Диздар бр. 49
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 078 377 792

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar