Листа на иматели на информации/Политички партии/Политичка партија Родина Македонија-Скопје

Политичка партија Родина Македонија-Скопје

Адреса

  • Ул. 27 Март бр. 10/1-2 (влез 1, прв кат,стан бр.2)
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 070 403 413
  • 070 403 439

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar