Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ „МИЛО МОЕ“- Чучер Сандево

ЈОУДГ „МИЛО МОЕ“- Чучер Сандево

Адреса

  • Ул. 1 бр. 11-а
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 072 250 194

Службени лица

  • Маја Црничиќ

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar