Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ „Срцко“-Лозово

ЈОУДГ „Срцко“-Лозово

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. бб
    2208, Лозово

Телефонски броеви

  • 043 444 395
  • 070 332 289

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar