Листа на иматели на информации/Органи на државната управа/Државно правобранителство на Република Северна Македонија

Државно правобранителство на Република Северна Македонија

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3230 214
  • 02 3230 217

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar