Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија за Демократски Просперитет на Ромите ПДПР

Партија за Демократски Просперитет на Ромите ПДПР

Адреса

  • Ул. Солунска бр. 17
    2320, Делчево

Телефонски броеви

  • 078 475 096

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar