Листа на иматели на информации/Политички партии/Твоја партија-Скопје

Твоја партија-Скопје

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 25/1-6
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 072 242 325

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar