Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија за целосна еманципација на Ромите од Република Северна Македонија-ПЦЕР од РСМ

Партија за целосна еманципација на Ромите од Република Северна Македонија-ПЦЕР од РСМ

Адреса

  • Ул. Иво Лола Рибар бр. 152
    1200, Тетово

Телефонски броеви

  • 071 397 760

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar