Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија за општествен и економски напредок-ПОЕН

Партија за општествен и економски напредок-ПОЕН

Адреса

  • Бул. Киро Глигоров бр. бр.4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 071 327 746

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar