Листа на иматели на информации/Политички партии/Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ

Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ

Адреса

 • Ул. Прашка бр. 21
  влез 1, локал 2 и 3
  1000, Скопје

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


  Accessibility Toolbar