Листа на иматели на информации/Политички партии/Социјалистичка партија на Македонија

Социјалистичка партија на Македонија

Адреса

  • Ул. 11 Октомври бр. 17
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3228 015
  • 02 3231 255
  • 02 3220 025

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar