Листа на иматели на информации/Политички партии/Демократска партија на Турците на Македонија

Демократска партија на Турците на Македонија

Адреса

  • Ул. Стив Наумов бр. 1
    Стара Чаршија (Турска Чаршија)
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3214 053
  • 078 386 216

Службени лица

  • Фуркан Казими

    070 846 410

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar