Листа на иматели на информации/Политички партии/Десница

Десница

Адреса

  • Ул. Тодор Чангов 17 бр. 31
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 070 777 083

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar