Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија на Пензионери-ПП

Партија на Пензионери-ПП

Адреса

  • Ул. Мирче Ацев бр. 4
    канцеларија 49
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 070 302 798
  • 075 303 115
  • 070 265 839

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar