Листа на иматели на информации/Политички партии/Движење за Национално Единство на Турците-ДНЕТ

Движење за Национално Единство на Турците-ДНЕТ

Адреса

  • Ул. Чеде Филиповски Даме бр. 96
    1230, Гостивар

Телефонски броеви

  • 042 221 303

Службени лица

  • Нагихан Абдији

    071 493 364
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar