Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија на обединети Демократи на Македонија-ПОДЕМ

Партија на обединети Демократи на Македонија-ПОДЕМ

Адреса

  • Ул. Кукуш бр. 13
    1000, Скопје

Телефонски броеви

    Службени лица

    Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


    Accessibility Toolbar