Листа на иматели на информации/Политички партии/Социјалдемократска Унија-СДУ

Социјалдемократска Унија-СДУ

Адреса

  • Ул. 30 бр. 45
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 078 370 201

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar