Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија на Власите од Македонија

Партија на Власите од Македонија

Адреса

  • Ул. Првомајска бр. б.б
    барака 2, соба 5
    1000, Општина Кисела Вода, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2771 347
  • 075 568 745
  • 072 248 201

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar