Листа на иматели на информации/Политички партии/Сојуз на Ромите од Македонија

Сојуз на Ромите од Македонија

Адреса

  • Ул. Вашингтонска бр. 67
    кула 2/4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 6092 388

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar