Листа на иматели на информации/Политички партии/Либерално-Демократска партија-ЛДП

Либерално-Демократска партија-ЛДП

Адреса

  • Ул. Васил Главинов бр. 14-1/7
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3111 816

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar