Листа на иматели на информации/Политички партии/Македонска алијанса

Македонска алијанса

Адреса

  • Бул. Трета Македонска бригада бр. 1 бб
    1000, Скопје

Телефонски броеви

    Службени лица

    Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


    Accessibility Toolbar