Листа на иматели на информации/Политички партии/Работничка партија

Работничка партија

Адреса

  • Ул. Антон Попов бр. 103 б
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 070 363 922

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar