Листа на иматели на информации/Политички партии/Партија за движење на Турците во Македонија -ПДТ

Партија за движење на Турците во Македонија -ПДТ

Адреса

  • Ул. Македонија бр. 30, влез 2, кат 01, стан 13
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 078 297 748
  • 070 828 627

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar