Листа на иматели на информации/Политички партии/Обединета Партија за Еднаквост на Ромите-ОПЕР

Обединета Партија за Еднаквост на Ромите-ОПЕР

Адреса

  • Ул. Че Гевара бр. 37

Телефонски броеви

    Службени лица

    Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

    • огласна табла

    Accessibility Toolbar