Листа на иматели на информации/Политички партии/Демократска партија на Србите во Македонија ДПСМ

Демократска партија на Србите во Македонија ДПСМ

Адреса

  • Бул. Кочо Рацин бр. 14/9
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3214 556

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar