Листа на иматели на информации/Останати правни и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес/Црвен крст на Република Северна Македонија

Црвен крст на Република Северна Македонија

Адреса

  • Бул. Кочо Рацин бр. 13
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3114 355

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar