Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа Центар за ран детски развој Ѓунеш-Центар Жупа

Јавна општинска установа Центар за ран детски развој Ѓунеш-Центар Жупа

Адреса

  • Центар Жупа
    1258

Телефонски броеви

  • 046 840 239

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar